561A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM
Từ khoá tìm kiếm
Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2/2011
05/01/2015 Thông báo

(Ngày 06/12/2011) Cổ đông vui lòng click vào đường link để download thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền mặt tỷ lệ...

Xem thêm
Thông báo chốt danh sách xin ý kiến bằng văn bản
05/01/2015 Thông báo

(Ngày 27/11/2011) Quý cổ đông vui lòng click vào đường link xem thông báo chốt danh sách xin ý kiến bằng văn bản: Thong bao

Xem thêm
Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên
05/01/2015 Thông báo

(Ngày 07/03/2011) Cổ đông vui lòng click vào đường link để download thông báo mời dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2010 Công ty Cổ...

Xem thêm
Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 1/2011
05/01/2015 Thông báo

(Ngày 18/07/2011) Cổ đông vui lòng click vào đường link để download thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt tỷ lệ...

Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông
05/01/2015 Thông báo

(Ngày 21/01/2011) Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để download thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2010 và tham dự Đại...

Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ
05/01/2015 Thông báo

(Ngày 21/02/2011) Cổ đông vui lòng click vào đường link để download báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: giao dich co phieu quy

Xem thêm
Thông báo chốt danh sách lưu ký
29/12/2014 Thông báo

(Ngày 02/07/2010) Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để xem thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần...

Xem thêm
Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2009
29/12/2014 Thông báo

(Ngày 26/03/2010) Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hải Minh xin vui lòng click vào đường dẫn để download thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên...

Xem thêm
Thông báo mua cổ phiếu quỹ
29/12/2014 Thông báo

(Ngày 24/11/2010) Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để download thông báo về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông
29/12/2014 Thông báo

Cổ đông vui lòng click vào đường dẫn để xem thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính...

Xem thêm

HOTLINE

+8428 35 128 668
zalo
zalo Chat với tư vấn viên Gọi điện