561A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM
Từ khoá tìm kiếm
Công ty CP Hải Minh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty CP Hải Minh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày 21-04-2023 Lượt xem 545

Vào ngày 20/4/2023 tại Khách sạn The Tray – Hải Phòng, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã chứng khoán HMH) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Tham dự phiên họp có các cổ đông đại diện cho 80,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong phiên họp, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đã trình bày: Các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trong năm 2022; Kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2023;…

Một số hình ảnh của ĐHĐCĐ TN 2023:

Trong Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã nhận được những ý kiến từ các cổ đông và toàn bộ các ý kiến đã được Đoàn Chủ tọa giải đáp đầy đủ và rõ ràng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua các nội dung.

Nghị quyết và Biên bản phiên họp đã được công bố theo quy định và trên Website:

https://haiminh.com.vn

 

HOTLINE

+8428 35 128 668
zalo
zalo Chat với tư vấn viên Gọi điện