QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2022
(04/08/2022)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn: Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2022
Công ty CP Hải Minh công bố báo cáo tài chính Quý 2/2022
Quyết định số 15/2022/QĐ-HĐQT v/v Góp vốn thành lập Công ty CP DV Cảng Hải Minh
(14/07/2022)
Quyết định số 14/2022/QĐ-HĐQT v/v chọn Công ty kiểm toán BCTC bán niên và năm 2022
(03/06/2022)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Quyết định số 14/2022/QĐ-HĐQT
Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2022
(03/06/2022)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem thông báo về CV công bố thông tin HĐ kiểm toán BCTC năm 2022
Công bố Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
(01/06/2022)
Quý cổ đông vui lòng click vào link để xem chi tiết văn bản
Công bố Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
(23/05/2022)
Công ty CP Hải Minh chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức năm 2021 chi tiết
Quyết định số 13/2022/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2022
(23/05/2022)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Quyết định số 13/2022/QĐ-HĐQT
Thông báo thay đổi người công bố thông tin Công ty
(18/05/2022)
Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để xem toàn văn thông báo thay đổi người công bố thông tin Công ty