Thông báo

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Thông báo

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
(09/12/2020)
HMH: Thanh toán cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2019 bằng tiền mặt 
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2021
Lý do và mục  đích: Thanh toán cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2019 bằng tiền mặt (theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 và theo NQ HĐQT số 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020).

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày Thanh toán: 20/01/2021
- Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/01/2021 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
Công bố Quyết định của Cục thuế TP.HCM về xử lý vi phạm hành chính về thuế
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
(07/08/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2020
(29/06/2020)
Ngày 29/06/2020 Công ty Cổ phần Hải Minh và Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty Cổ Phần Hải Minh
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
(Ngày 09/05/2020)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau: 

+ Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
+ Mã chứng khoán: HMH
+ Mệnh giá: 10,000 đồng
+ Sàn giao dịch: HNX
+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020
+ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)
+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau
+ Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
+Nội dung họp: Thông báo sau
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020
Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
(12/03/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
Công bố Quyết định của Cục thuế TP.HCM về xử lý vi phạm hành chính về thuế
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
(30/01/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn