Thông báo

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
Thông báo thay đổi người công bố thông tin Công ty
Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để xem toàn văn thông báo thay đổi người công bố thông tin Công ty

Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn
Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn
(Ngày 10/01/2018)
- Tên cá nhân/ tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis
- Chúng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 658.100 CP, chiếm tỷ lệ 4,99%
- Số cổ phíếu đã mua: 12.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 670.500 CP. tỷ lệ sở hữu: 5,08%
- Ngày thay đổi sở hữu: 05/01/2018
Chi cổ tức đợt 2 năm 2017
(Ngày 26/12/2017)
HMH: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán:HMH
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:11/01/2018
Lý do và mục  đích: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày Thanh toán: 31/01/2018
- Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/01/2018 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Quyết định của cục thuế TP. HCM
(30/08/2017)
Quyết định của cục Thuế TP. HCM về xử lý vi phạm pháp lệnh về thuế. Chi tiết...
Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017
Ngày 15/05/2017)
Ngày 15/05/2017 Công ty Cổ phần Hải Minh và Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ Phần Hải Minh
Chốt DS nhận cổ tức đợt 1 năm 2017
(Ngày 08/05/2017)
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:18/05/2017
Lý do và mục  đích: Chi cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
Ngày Thanh toán: 26/05/2017
Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/05/2017 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
Đại hội cổ đồng thường niên năm 2017
Chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
(Ngày 7/03/2017)
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:17/03/2017
Lý do và mục  đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 CP - 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau.
Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.
 
Nội dung họp: Sẽ thông báo sau.
QĐ xử lý vi phạm hành chính về thuế
(Ngày 24/02/2017)
Công ty CP Hải minh nhận được Quyết định xủ lý vi phạm hành chính về thuế:
+ Truy thu số tiền thuế: 723.596.208đ
+ Phạt vi phạm hành chính: 275.431.317đ.
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Chi tiết...