Thông báo

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
(23/07/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ nội dung thông báo Công bố thông tin giao dịch mua lai cổ phiếu quỹ
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Tiến Tịnh
(16/07/2019)
Ông Phạm Tiến Tịnh - TV.HĐQT Công ty CP Hải Minh đăng ký mua cổ phiếu HMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 88.365 CP (tỷ lệ: 0,67%)
- Số lượng đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 288.365 CP (tỷ lệ: 2,18%)
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Thời gian: từ ngày 18/07/2019 đến ngày 18/08/2019
Quyết định của cục thuế TP. HCM
(16/07/2019)
Quyết định của cục Thuế TP. HCM v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế (nhận lúc 16h00 ngày 15/07/2019). Chi tiết...
Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Quốc Nghĩa
(25/06/2019)

Ngày 25/06/2019, Công ty CP Hải Minh (HAMI CORP) có nhận được Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

  • Tên cổ đông: Trần Quốc Nghĩa
  • Số CMND: 031069003407; cấp ngày: 20/04/2017; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQLDLQG
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu: 2.586 cổ phiếu
  • Ngày phát hành SCN: 2016

Căn cứ Khoản 5 Điều 12 Điều lệ Công ty ban hành ngày 22/04/2016 của Công ty CP Hải Minh (HAMI CORP), Thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của Công ty trong vòng 15 ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Công ty CP Hải Minh (HAMI CORP) sẽ tiến hành cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết về Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng thông báo.

Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2019
(Ngày 04/06/2019)
Ngày 04/06/2019 Công ty Cổ phần Hải Minh và Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty Cổ Phần Hải Minh
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 03/06/2019)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.804.000 CP, tỷ lệ sở hữu: 13,98%
- Số cổ phíếu đã mua:  5.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.809.700 CP. tỷ lệ sở hữu: 14.02%
- Ngày thay đổi sở hữu: 30/05/2019

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 04/04/2019)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.676.600 CP, tỷ lệ sở hữu: 12,99%
- Số cổ phíếu đã mua:  9.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.685.600 CP. tỷ lệ sở hữu: 13.06%
- Ngày thay đổi sở hữu: 01/04/2019

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

(Ngày 19/03/2019)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau: 

+ Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
+ Mã chứng khoán: HMH
+ Mệnh giá: 10,000 đồng
+ Sàn giao dịch: HNX
+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019
+ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)
+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau
+ Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
+Nội dung họp: Thông báo sau
Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH