Thông báo

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Thông báo

Báo cáo giao dịch của NNB và NCLQ của NNB - Phùng Thị Thu Huyền
(23/02/2021)
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Thu Huyền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: 
- Thông tin người nội bộ TCNY có liên quan cá nhân giao dịch: 
+ Họ Tên: Phùng Văn Quang
+ Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
+ Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: con gái.
- Mã chứng khoán: HMH
- TK giao dịch có cổ phiếu: 030C992270 tại Công ty chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.125 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.125 CP
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/03/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/03/2021.
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
(28/01/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - PHẠM THỊ THU THỦY
(Ngày 31/12/2020)
- Tên cá nhân: PHẠM THỊ THU THỦY
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 642.000 CP, tỷ lệ sở hữu: 4,99%
- Số cổ phíếu đã MUA: 18.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 660.000 CP. tỷ lệ sở hữu: 5,13%
- Ngày thay đổi sở hữu: 29/12/2020

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - VÕ THÀNH TRUNG
(Ngày 17/12/2020)
- Tên cá nhân: VÕ THÀNH TRUNG
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 911.400 CP, tỷ lệ sở hữu: 7,1%
- Số cổ phíếu đã bán:  911.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 0 CP. tỷ lệ sở hữu: 0%
- Ngày thay đổi sở hữu: 14/12/2020

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
(09/12/2020)
HMH: Thanh toán cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2019 bằng tiền mặt 
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2021
Lý do và mục  đích: Thanh toán cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2019 bằng tiền mặt (theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 và theo NQ HĐQT số 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020).

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày Thanh toán: 20/01/2021
- Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/01/2021 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
Công bố Quyết định của Cục thuế TP.HCM về xử lý vi phạm hành chính về thuế
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
(07/08/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2020
(29/06/2020)
Ngày 29/06/2020 Công ty Cổ phần Hải Minh và Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty Cổ Phần Hải Minh
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
(Ngày 09/05/2020)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau: 

+ Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
+ Mã chứng khoán: HMH
+ Mệnh giá: 10,000 đồng
+ Sàn giao dịch: HNX
+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020
+ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)
+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau
+ Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
+Nội dung họp: Thông báo sau