Thông báo

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 15/10/2018)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.451.500 CP, tỷ lệ sở hữu: 11%
- Số cổ phíếu đã mua:  9.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.461.200 CP. tỷ lệ sở hữu: 11.07%
- Ngày thay đổi sở hữu: 12/10/2018

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Chốt danh sách nhận cổ tức đợt 1 năm 2018
(Ngày 28/09/2018)
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hải Minh.
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh.
Mã chứng khoán: HMH.
Mệnh giá:10,000 đồng.
Sàn giao dịch: HNX.
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông.
Ngày đăng ký cuối cùng:12/10/2018.
Lý do và mục đích: Chi cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.
Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng).
Ngày thanh toán: 22/10/2018.
Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza - Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/10/2018 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân khi nhận.

Quyết định của Cục thuế TP.HCM về xử lý vi phạm hành chính về thuế
(28/09/2018)
Quyết định của Cục thuế TP.HCM về xử lý vi phạm hành chính về thuế. Chi tiết...
CV thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 1 -2018
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 13/08/2018)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.319.800 CP, tỷ lệ sở hữu: 9,99%
- Số cổ phíếu đã mua:  1.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.321.300 CP. tỷ lệ sở hữu: 10.01%
- Ngày thay đổi sở hữu: 07/08/2018

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
(13/08/2018)
Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để xem CV Báo cáo kết quả giao dịch mua lại CP quỹ
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
(26/06/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ nội dung thông báo Công bố thông tin giao dịch mua lai cổ phiếu quỹ

Bổ sung thông tin CV 52/HM ngày 29/06/2018 đã được UBCK Hà Nội xét duyệt.
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 14/06/2018)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.185.900 CP, tỷ lệ sở hữu: 8,98%
- Số cổ phíếu đã mua:  8.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.194.500 CP. tỷ lệ sở hữu: 9,05%
- Ngày thay đổi sở hữu: 12/06/2018

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An - HAH
(06/06/2018)

Công ty CP Hải minh báo cáo kết quả giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & Xếp dỡ Hải An:

- Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Ông Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 412.500 CP

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 2:1

- Số lượng quyền mua hiện có: 206.250 CP

- Số lượng CP đăng ký mua: 206.000 CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 618.500 CP

- Phương thức giao dịch: theo phương án phát hành

- Thời gian thực hiện giao dịch: 06/06/2018