Thông báo

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Thông báo

Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2022
(03/06/2022)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem thông báo về CV công bố thông tin HĐ kiểm toán BCTC năm 2022
Công bố Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
(01/06/2022)
Quý cổ đông vui lòng click vào link để xem chi tiết văn bản
Công bố Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
(23/05/2022)
Công ty CP Hải Minh chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức năm 2021 chi tiết
Thông báo thay đổi người công bố thông tin Công ty
(18/05/2022)
Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để xem toàn văn thông báo thay đổi người công bố thông tin Công ty
Thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 15
(18/05/2022)
Thay đổi Giấy Chứng Nhận ĐK DN lần thứ 15- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
(29/04/2022)
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ chi tiết
Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đông quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - TRẦN QUANG TIÊN
(08/04/2022)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn