Thông báo

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
(06/09/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ nội dung Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
(06/09/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ nội dung Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
(06/09/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ nội dung thông báo Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Tiến Tịnh
(22/08/2019)
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tiến Tịnh
Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Hải Minh: Ủy viên HĐQT
Mã chứng khoán: HMH
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 123.365 CP (tỷ lệ 0,93%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư tài chính cá nhân
Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh
Ngay dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/08/2019
Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/09/2019
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(20/08/2019)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 2.053.400 CP, tỷ lệ sở hữu: 15,91%
- Số cổ phíếu đã mua:  90.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 2.143.700 CP. tỷ lệ sở hữu: 16,61%
- Ngày thay đổi sở hữu: 13/08/2019
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 14/08/2019)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.924.300 CP, tỷ lệ sở hữu: 14,91%
- Số cổ phíếu đã mua:  129.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 2.053.400 CP. tỷ lệ sở hữu: 15,91%
- Ngày thay đổi sở hữu: 12/08/2019
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
(23/07/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ nội dung thông báo Công bố thông tin giao dịch mua lai cổ phiếu quỹ
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Tiến Tịnh
(16/07/2019)
Ông Phạm Tiến Tịnh - TV.HĐQT Công ty CP Hải Minh đăng ký mua cổ phiếu HMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 88.365 CP (tỷ lệ: 0,67%)
- Số lượng đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 288.365 CP (tỷ lệ: 2,18%)
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Thời gian: từ ngày 18/07/2019 đến ngày 18/08/2019
Quyết định của cục thuế TP. HCM
(16/07/2019)
Quyết định của cục Thuế TP. HCM v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế (nhận lúc 16h00 ngày 15/07/2019). Chi tiết...
Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Quốc Nghĩa
(25/06/2019)

Ngày 25/06/2019, Công ty CP Hải Minh (HAMI CORP) có nhận được Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

  • Tên cổ đông: Trần Quốc Nghĩa
  • Số CMND: 031069003407; cấp ngày: 20/04/2017; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQLDLQG
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu: 2.586 cổ phiếu
  • Ngày phát hành SCN: 2016

Căn cứ Khoản 5 Điều 12 Điều lệ Công ty ban hành ngày 22/04/2016 của Công ty CP Hải Minh (HAMI CORP), Thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của Công ty trong vòng 15 ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Công ty CP Hải Minh (HAMI CORP) sẽ tiến hành cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết về Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng thông báo.