Thông báo

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
(07/08/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2020
(29/06/2020)
Ngày 29/06/2020 Công ty Cổ phần Hải Minh và Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty Cổ Phần Hải Minh
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
(Ngày 09/05/2020)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau: 

+ Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
+ Mã chứng khoán: HMH
+ Mệnh giá: 10,000 đồng
+ Sàn giao dịch: HNX
+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020
+ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)
+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau
+ Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
+Nội dung họp: Thông báo sau
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020
Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
(12/03/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
Công bố Quyết định của Cục thuế TP.HCM về xử lý vi phạm hành chính về thuế
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
(30/01/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
(08/11/2019)
HMH: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019
Lý do và mục  đích: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 và theo NQ HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 31/10/2019).
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày Thanh toán: 25/12/2019
- Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/01/2019 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
Báo cáo giao dịch của CĐNB - Phạm Tiến Tịnh
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tiến Tịnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: TV.HĐQT
- Mã chứng khoán: HMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 123.365 CP (tỷ lệ 0,93%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 123.365 CP (tỷ lệ 0,93%)
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/08/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/09/2019.