QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2016
(Ngày 13/12/2016)
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:28/12/2016
Lý do và mục  đích: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
Ngày Thanh toán: 12/01/2017
Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/01/2017 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
Quyết định của HĐQT
(Ngày 07/12/2016)
Quyết định của HĐQT v/v chi tra cổ tức đợt 2 năm 2016 tỷ lệ 5%. Chi tiết....
Báo cáo GD CP HAH
(Ngày 01/12/2016)
Công ty CP Hải minh CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 322.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 47.000CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 275.000CP
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 02/11/2016 đến ngày 01/12/2016

** Không bán hết số lượng đã đăng ký do diễn biến của thị trường và cổ phiếu không thuận lợi.
Giải trình & Quyết định xử phạt vi phạm về thuế
Báo cáo GD CP HAH
(Ngày 26/10/2016)
Công ty CP Hải minh CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 435.800 CP

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 135.800CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 113.800CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 322.000CP
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 26/09/2016 đến ngày 25/10/2016

** Không bán hết số lượng đã đăng ký do diễn biến của thị trường và cổ phiếu không thuận lợi
Nghị Quyết HĐQT số 6 năm 2016
(Ngày 17/11/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 CTY hợp nhất
(Ngày 29/10/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem BCTC Q3-2016 hợp nhất
Công bố thông tin GD CP HAH
Công ty CP Hải minh CBTT giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 322.000 CP

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán: 50.000CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 272.000CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn tại HAH theo Nghị quyết HĐQT Công ty

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
-
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/11/2016 đến ngày 01/12/2016
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 26/10/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC quý 3 năm 2016 CTY mẹ
Công bố thông tin GD CP HAH
Công ty CP Hải minh CBTT giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 435.800 CP

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán: 135.800CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.000CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn tại HAH theo Nghị quyết HĐQT Công ty

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
-
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 26/09/2016 đến ngày 26/10/2016