QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Công ty mẹ
(30/10/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 3 năm 2018 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Hợp nhất
(30/10/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 3 năm 2018 hợp nhất
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 15/10/2018)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.451.500 CP, tỷ lệ sở hữu: 11%
- Số cổ phíếu đã mua:  9.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.461.200 CP. tỷ lệ sở hữu: 11.07%
- Ngày thay đổi sở hữu: 12/10/2018

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Chốt danh sách nhận cổ tức đợt 1 năm 2018
(Ngày 28/09/2018)
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hải Minh.
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh.
Mã chứng khoán: HMH.
Mệnh giá:10,000 đồng.
Sàn giao dịch: HNX.
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông.
Ngày đăng ký cuối cùng:12/10/2018.
Lý do và mục đích: Chi cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.
Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng).
Ngày thanh toán: 22/10/2018.
Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza - Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/10/2018 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân khi nhận.

Quyết định của Cục thuế TP.HCM về xử lý vi phạm hành chính về thuế
(28/09/2018)
Quyết định của Cục thuế TP.HCM về xử lý vi phạm hành chính về thuế. Chi tiết...
CV thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 1 -2018
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên soát xét năm 2018
(29/08/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên đã soát xét năm 2018
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2018 - Hợp nhất
(29/08/2018)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2018 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 - Công ty mẹ
(29/08/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC bán niên năm 2018 - Công ty mẹ
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành