QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính năm 2016 đã soát xét - Hợp nhất
(Ngày 31/03/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC hợp nhất năm 2016 đã soát xét
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC soát xét của Công ty mẹ
(Ngày 07/03/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC soát xét của Công ty mẹ
Chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
(Ngày 7/03/2017)
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:17/03/2017
Lý do và mục  đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 CP - 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau.
Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.
 
Nội dung họp: Sẽ thông báo sau.
Báo cáo tài chính năm 2016 đã soát xét - CTY mẹ
(03/03/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC năm 2016 đã soát xét của CTY mẹ
Nghị Quyết HĐQT số 1 năm 2017
(Ngày 28/02/2017)
QUí cổ đ6ng vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT kỳ 1 năm 2017
QĐ xử lý vi phạm hành chính về thuế
(Ngày 24/02/2017)
Công ty CP Hải minh nhận được Quyết định xủ lý vi phạm hành chính về thuế:
+ Truy thu số tiền thuế: 723.596.208đ
+ Phạt vi phạm hành chính: 275.431.317đ.
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Chi tiết... 
UBCK Nhà nước chấp thuận cho CTY CP Hải Minh được gia hạn các BCTC HN & BCTC riêng được lập cho năm TC 2017
(Ngày 07/02/2017)
Công văn số 579/UBCK-GSĐC ngày 24/01/2017 V/v gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty Cổ Phần Hải Minh, Theo đó Công ty Cổ phần Hải Minh được chấp thuận gia hạn các BCTC HN & BCTC riêng được lập cho năm TC 2017, cụ thể:
- Công ty phải công bố BCTC quý & BCTC soát xét (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
- Công ty phải công bố BCTC bán niên soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
- Công ty phải công bố BCTC năm được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký BC kiểm toán BCTC. Chi tiết...
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 hợp nhất
(Ngày 25/01/2017)
Quí cổ động vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC hợp nhất quý 4 năm 2016
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 20/01/2017)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC Quý 4 năm 2016
Báo cáo quản trị công ty năm 2016
(Ngày 12/01/2017)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCQT năm 2016