QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 Hợp nhất
(Ngày 29/04/2017) Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC quý 1 năm 2017 hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 CTY mẹ
(29/04/2017)
Quí cổ đông vui òng click đường link để xem toan văn BCTC quý 1 năm 2017 của Công ty mẹ
Biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2017-2021
(Ngày 24/04/2017)
Các TV BKS đã họp và thống nhất bầu Bà Nguyễn Mỹ Hải là Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. Chi tiết
Nghị Quyết HĐQT số 3 năm 2017
(Ngày 24/04/2017)
Các TV HĐQT đã họp và thống nhất bầu Ông Phùng Văn Quang là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, Ông Nguyễn Quốc Hùng là P. Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Chi tiết
Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
(Ngày 24/04/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn Nghị quyết & Biên bản D0HĐCĐ thường niên năm 2017
Báo cáo thường niên năm 2016
(Ngày 17/04/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2016
Đại hội cổ đồng thường niên năm 2017
Quyết định của HĐQT
(Ngày 03/04/2017)
Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Bích Diệu là Quyền Kế toán trưởng. Chi tiết.....
Quyết định của HĐQT
(Ngày 03/04/2017)
Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng với ông Nguyễn Thành Văn. Chi tiết...
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC 2016 HN soát xét với BCTC tự lập
(Ngày 31/03/2017)

Công ty Cổ phần Hải Minh đã hoàn tất Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 được kiểm toán bởi Công ty Kiếm toán Đất Việt (Vietland).

            Trong BCTC hợp nhất soát xét năm 2016 của Công ty, lợi nhuận sau thuế tăng         381.058.984 đồng so với báo cáo tự lập là do: Lợi nhuận từ LDLK sau kiểm toán tăng so với trước kiểm toán. Chi tiết....