QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Quyết định của Cục thuế TP.HCM về xử lý vi phạm hành chính về thuế
(28/09/2018)
Quyết định của Cục thuế TP.HCM về xử lý vi phạm hành chính về thuế. Chi tiết...
CV thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 1 -2018
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên soát xét năm 2018
(29/08/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên đã soát xét năm 2018
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2018 - Hợp nhất
(29/08/2018)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2018 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 - Công ty mẹ
(29/08/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC bán niên năm 2018 - Công ty mẹ
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 13/08/2018)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.319.800 CP, tỷ lệ sở hữu: 9,99%
- Số cổ phíếu đã mua:  1.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.321.300 CP. tỷ lệ sở hữu: 10.01%
- Ngày thay đổi sở hữu: 07/08/2018

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
(13/08/2018)
Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để xem CV Báo cáo kết quả giao dịch mua lại CP quỹ
Nghị quyết 04-2018/NQ-HĐQT Tháng 08 năm 2018
(07/08/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết 04-2018/NQ-HĐQT
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 - Công ty mẹ
(30/07/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC quý II năm 2018 của Công ty mẹ