QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(20/08/2019)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 2.053.400 CP, tỷ lệ sở hữu: 15,91%
- Số cổ phíếu đã mua:  90.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 2.143.700 CP. tỷ lệ sở hữu: 16,61%
- Ngày thay đổi sở hữu: 13/08/2019
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 14/08/2019)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.924.300 CP, tỷ lệ sở hữu: 14,91%
- Số cổ phíếu đã mua:  129.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 2.053.400 CP. tỷ lệ sở hữu: 15,91%
- Ngày thay đổi sở hữu: 12/08/2019
Nghị quyết 04-2019/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2019
(26/07/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2019
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - hợp nhất
(25/07/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 - Công ty mẹ
(25/07/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 - Công ty mẹ
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
(23/07/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ nội dung thông báo Công bố thông tin giao dịch mua lai cổ phiếu quỹ
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Tiến Tịnh
(16/07/2019)
Ông Phạm Tiến Tịnh - TV.HĐQT Công ty CP Hải Minh đăng ký mua cổ phiếu HMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 88.365 CP (tỷ lệ: 0,67%)
- Số lượng đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 288.365 CP (tỷ lệ: 2,18%)
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Thời gian: từ ngày 18/07/2019 đến ngày 18/08/2019
Quyết định của cục thuế TP. HCM
(16/07/2019)
Quyết định của cục Thuế TP. HCM v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế (nhận lúc 16h00 ngày 15/07/2019). Chi tiết...
Nghị quyết 03-2019/NQ-HĐQT Tháng 07 năm 2019