QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng
(Ngày 07/09/2017)
Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn thị Bích Diệu làm Kế toán trưởng. Chi tiết
Quyết định của cục thuế TP. HCM
(30/08/2017)
Quyết định của cục Thuế TP. HCM về xử lý vi phạm pháp lệnh về thuế. Chi tiết...
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên soát xét 2017
(Ngày 30/08/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình LNST trên BCBNSX 2017
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 - Hợp nhất
(Ngày 30/08/2017) Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem BCTC Bán niên 2017 soát xét - Hợp nhất
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 - CTY Me
(Ngày 30/08/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem BCTC bán niên soát xét - CTY mẹ
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 hợp nhất
(Ngày 28/07/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC Quý 2 năm 2017 - hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 CTY mẹ
(Ngày 28/07/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan van8n BCTC quý 2 năm 2017 - CTY mẹ
Báo cáo quản trị bán niên 2017
(Ngày 28/07/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2017
Nghị Quyết HĐQT số 4 năm 2017
(Ngày 11/07/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017
Ngày 15/05/2017)
Ngày 15/05/2017 Công ty Cổ phần Hải Minh và Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ Phần Hải Minh