QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 - Công ty mẹ
(27/10/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020  - Công ty mẹ và Giải trình chênh lệch LNST Q3.2020
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 - hợp nhất
(27/10/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 - hợp nhất
Công bố Quyết định của Cục thuế TP.HCM về xử lý vi phạm hành chính về thuế
Nghị quyết 03-2020/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2020
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2020 - Công ty mẹ
(27/08/2020)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2020 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2020 - Hợp nhất
(27/08/2020)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2020 - Hợp nhất
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2020
(07/08/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2020
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
(07/08/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 - Công ty mẹ
(28/07/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 - Công ty mẹ