QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên soát xét năm 2016
(Ngày 08/08/2016)
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên soát xét năm 2016: Chi tiết
Báo cáo tài chính BNSX năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 30/07/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTCBN năm 2016 đã soát xét
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 Hợp nhất
(Ngày 30/07/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC quý 2 năm 2016 của CTY hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 30/07/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC quý 2 năm 2016 của CTY mẹ
QĐ của HĐQT v/v cử người đại diện vốn góp tại CTY CP HH Hưng phú
(Ngày 27/06/2016)
QĐ số 06-2016/QĐ-HĐQT của HĐQT v/v cử người đại diện vốn góp tại CTY CP HH Hưng phú: Quyết định
QĐ của HĐQT v/v PA xử lý vốn góp tại CTY CP HH Hưng phú
(Ngày 27/07/2016)
QĐ so61 05-2016/QD9-HD9QT của HĐQT v/v PA xử lý vốn góp tại CTY CP HH Hưng phú: Quyết định
Báo cáo quản trị bán niên năm 2016
(Ngày 11/07/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo Cáo Quản trị Công ty bán niên năm 2016
Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2016
(Ngày 11/07/2016)
Ngày 11/07/2016 Công ty Cổ phần Hải Minh và Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty Cổ Phần Hải Minh
Thay đổi mẫu dấu Công ty
(Ngày 14/06/2016)
Thay đổi mẫu dấu Công ty Cổ phần Hải Minh: Chi tiết
BC sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CK ra công chúng
(Ngày 06/06/2016)
BC sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CK ra công chúng. Chi tiết