QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 13/08/2018)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.319.800 CP, tỷ lệ sở hữu: 9,99%
- Số cổ phíếu đã mua:  1.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.321.300 CP. tỷ lệ sở hữu: 10.01%
- Ngày thay đổi sở hữu: 07/08/2018

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
(13/08/2018)
Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để xem CV Báo cáo kết quả giao dịch mua lại CP quỹ
Nghị quyết 04-2018/NQ-HĐQT Tháng 08 năm 2018
(07/08/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết 04-2018/NQ-HĐQT
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 - Công ty mẹ
(30/07/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC quý II năm 2018 của Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 - Hợp nhất
(30/07/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý II năm 2018 hợp nhất
Báo cáo Quản trị bán niên 2018
(30/07/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2018
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
(26/06/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ nội dung thông báo Công bố thông tin giao dịch mua lai cổ phiếu quỹ

Bổ sung thông tin CV 52/HM ngày 29/06/2018 đã được UBCK Hà Nội xét duyệt.
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 14/06/2018)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.185.900 CP, tỷ lệ sở hữu: 8,98%
- Số cổ phíếu đã mua:  8.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.194.500 CP. tỷ lệ sở hữu: 9,05%
- Ngày thay đổi sở hữu: 12/06/2018

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An - HAH
(06/06/2018)

Công ty CP Hải minh báo cáo kết quả giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & Xếp dỡ Hải An:

- Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Ông Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 412.500 CP

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 2:1

- Số lượng quyền mua hiện có: 206.250 CP

- Số lượng CP đăng ký mua: 206.000 CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 618.500 CP

- Phương thức giao dịch: theo phương án phát hành

- Thời gian thực hiện giao dịch: 06/06/2018

Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2018
(Ngày 05/06/2018)
Ngày 05/06/2018 Công ty Cổ phần Hải Minh và Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty Cổ Phần Hải Minh