QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Giải trình BCTC HN năm 2015
(Ngày 18/03/2016) Quí cổ đôngv vui lòng click đường link để xem toan văn giải trình BCTCHN năm 2015
NQ HĐQT kỳ 2 năm 2016
(Ngày 17/03/2016)
Quí cổ động vuui lòng click đường link để xem toàn văn NQ HĐQT kỳ 2 năm 2016
BC TC hợp nhất năm 2015 đã soát xét
(Ngày 16/03/2016)
Quí côổ đông ui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC HN năm 2015 đã soát xét
Báo cáo tài chính 2015 đã soát xét của CTY Mẹ
(Ngày 25/02/2016)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC 2015 đã soát xét của CTY mẹ
UBCK Nhà nước chấp thuận cho CTY CP Hải Minh được gia hạn các BCTC HN & BCTC riêng được lập cho năm TC 2016
(Ngày 23/02/2016)
Công văn số 784/UBCK-GSĐC ngày 18/02/2016 V/v gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty Cổ Phần Hải Minh, Theo đó Công ty Cổ phần Hải Minh được chấp thuận gia hạn các BCTC HN & BCTC riêng được lập cho năm TC 2016, cụ thể:
- Công ty phải công bố BCTC quý & BCTC soát xét (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
- Công ty phải công bố BCTC bán niên soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
- Công ty phải công bố BCTC năm được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký BC kiểm toán BCTC.

Báo cáo không còn là cổ đông lớn - Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công Thương Việt Nam
(Ngày 22/02/2016)
- Tên cá nhân/ tổ chức:Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công Thương Việt Nam
- Quốc tịch: Việt nam
- Chúng khoán dang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 718.000 CP, chiếm tỷ lệ 5,44%
- Số cổ phíếu đã bán: 62.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 656.000 CP. tỷ lệ sở hữu: 4,97%
- Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 19/02/2016
Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
(Ngày 16/02/2016)
- Tên cá nhân/ tổ chức:Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công Thương Việt Nam
- Quốc tịch: Việt nam
- Chúng khoán dang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 807.900 CP, chiếm tỷ lệ 6,12%
- Số cổ phíếu đã bán: 45.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 762.900 CP. tỷ lệ sở hữu: 5,78%
- Lý do & mục đích: Tái cơ cấu danh mục.
- Ngày thay đổi sở hữu: 22/01/2016
Báo cáo TC Quý 4/2015 Hợp nhất
(Ngày 15/02/2016)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC hợp nhất quý 4 năm 2015
Báo cáo TC Quý 4/2015 CTY MẸ
(Ngày 04/02/2016)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC quý 4/2015 của CTY mẹ
Ngày giao dịch đầu tiên CP niêm yết bổ sung
(Ngày 01/02/2016)
Thông báo của Sở GDCK Hà nội (HNX) về ngày đầu tiên giao dịch niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty CP Hải Minh vào ngày thứ sáu 05/02/2016. Chi tiết