QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QĐ xử lý vi phạm hành chính về thuế
(Ngày 24/02/2017)
Công ty CP Hải minh nhận được Quyết định xủ lý vi phạm hành chính về thuế:
+ Truy thu số tiền thuế: 723.596.208đ
+ Phạt vi phạm hành chính: 275.431.317đ.
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Chi tiết... 
UBCK Nhà nước chấp thuận cho CTY CP Hải Minh được gia hạn các BCTC HN & BCTC riêng được lập cho năm TC 2017
(Ngày 07/02/2017)
Công văn số 579/UBCK-GSĐC ngày 24/01/2017 V/v gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty Cổ Phần Hải Minh, Theo đó Công ty Cổ phần Hải Minh được chấp thuận gia hạn các BCTC HN & BCTC riêng được lập cho năm TC 2017, cụ thể:
- Công ty phải công bố BCTC quý & BCTC soát xét (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
- Công ty phải công bố BCTC bán niên soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
- Công ty phải công bố BCTC năm được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký BC kiểm toán BCTC. Chi tiết...
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 hợp nhất
(Ngày 25/01/2017)
Quí cổ động vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC hợp nhất quý 4 năm 2016
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 20/01/2017)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC Quý 4 năm 2016
Báo cáo quản trị công ty năm 2016
(Ngày 12/01/2017)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCQT năm 2016
Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2016
(Ngày 13/12/2016)
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:28/12/2016
Lý do và mục  đích: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
Ngày Thanh toán: 12/01/2017
Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/01/2017 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
Quyết định của HĐQT
(Ngày 07/12/2016)
Quyết định của HĐQT v/v chi tra cổ tức đợt 2 năm 2016 tỷ lệ 5%. Chi tiết....
Báo cáo GD CP HAH
(Ngày 01/12/2016)
Công ty CP Hải minh CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 322.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 47.000CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 275.000CP
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 02/11/2016 đến ngày 01/12/2016

** Không bán hết số lượng đã đăng ký do diễn biến của thị trường và cổ phiếu không thuận lợi.
Giải trình & Quyết định xử phạt vi phạm về thuế
Báo cáo GD CP HAH
(Ngày 26/10/2016)
Công ty CP Hải minh CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 435.800 CP

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 135.800CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 113.800CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 322.000CP
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 26/09/2016 đến ngày 25/10/2016

** Không bán hết số lượng đã đăng ký do diễn biến của thị trường và cổ phiếu không thuận lợi