QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo thường niên năm 2016
(Ngày 17/04/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2016
Đại hội cổ đồng thường niên năm 2017
Quyết định của HĐQT
(Ngày 03/04/2017)
Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Bích Diệu là Quyền Kế toán trưởng. Chi tiết.....
Quyết định của HĐQT
(Ngày 03/04/2017)
Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng với ông Nguyễn Thành Văn. Chi tiết...
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC 2016 HN soát xét với BCTC tự lập
(Ngày 31/03/2017)

Công ty Cổ phần Hải Minh đã hoàn tất Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 được kiểm toán bởi Công ty Kiếm toán Đất Việt (Vietland).

            Trong BCTC hợp nhất soát xét năm 2016 của Công ty, lợi nhuận sau thuế tăng         381.058.984 đồng so với báo cáo tự lập là do: Lợi nhuận từ LDLK sau kiểm toán tăng so với trước kiểm toán. Chi tiết....

Báo cáo tài chính năm 2016 đã soát xét - Hợp nhất
(Ngày 31/03/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC hợp nhất năm 2016 đã soát xét
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC soát xét của Công ty mẹ
(Ngày 07/03/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC soát xét của Công ty mẹ
Chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
(Ngày 7/03/2017)
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:17/03/2017
Lý do và mục  đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 CP - 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau.
Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.
 
Nội dung họp: Sẽ thông báo sau.
Báo cáo tài chính năm 2016 đã soát xét - CTY mẹ
(03/03/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC năm 2016 đã soát xét của CTY mẹ
Nghị Quyết HĐQT số 1 năm 2017
(Ngày 28/02/2017)
QUí cổ đ6ng vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT kỳ 1 năm 2017