QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Quyết định của HĐQT
(Ngày 07/12/2016)
Quyết định của HĐQT v/v chi tra cổ tức đợt 2 năm 2016 tỷ lệ 5%. Chi tiết....
Báo cáo GD CP HAH
(Ngày 01/12/2016)
Công ty CP Hải minh CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 322.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 47.000CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 275.000CP
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 02/11/2016 đến ngày 01/12/2016

** Không bán hết số lượng đã đăng ký do diễn biến của thị trường và cổ phiếu không thuận lợi.
Giải trình & Quyết định xử phạt vi phạm về thuế
Báo cáo GD CP HAH
(Ngày 26/10/2016)
Công ty CP Hải minh CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 435.800 CP

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 135.800CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 113.800CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 322.000CP
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 26/09/2016 đến ngày 25/10/2016

** Không bán hết số lượng đã đăng ký do diễn biến của thị trường và cổ phiếu không thuận lợi
Nghị Quyết HĐQT số 6 năm 2016
(Ngày 17/11/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 CTY hợp nhất
(Ngày 29/10/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem BCTC Q3-2016 hợp nhất
Công bố thông tin GD CP HAH
Công ty CP Hải minh CBTT giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 322.000 CP

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán: 50.000CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 272.000CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn tại HAH theo Nghị quyết HĐQT Công ty

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
-
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/11/2016 đến ngày 01/12/2016
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 26/10/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC quý 3 năm 2016 CTY mẹ
Công bố thông tin GD CP HAH
Công ty CP Hải minh CBTT giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 435.800 CP

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán: 135.800CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.000CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn tại HAH theo Nghị quyết HĐQT Công ty

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
-
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 26/09/2016 đến ngày 26/10/2016

Báo cáo giao dịch CP HAH
(Ngày 19/09/2016)
Công ty CP Hải minh CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 550.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 114.200CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 435.800CP
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/08/2016 đến ngày 16/09/2016

** Không bán hết số lượng đã đăng ký do diễn biến của thị trường và cổ phiếu không thuận lợi