QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Giải trình LNST giảm so với cùng kỳ & chênh lệch số liệu giữa BC do Công ty lập & BCTC BN soát xét
(Ngày 16/08/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem chi tiết: Giải trình
BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2016
(Ngày 15/08/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét
Cong bố thông tin giao dịch CP HAH
Công ty CP Hải minh CBTT giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 550.000 CP

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán: 150.000CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400.000CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn tại HAH theo Nghị quyết HĐQT Công ty

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận 10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 18/08/2016 đến ngày 18/09/2016


Nghị Quyết HĐQT số 5 năm 2016
(Ngày 10/08/2016)
Nghị Quyết HĐQT số 5 năm 2016: Chi tiết...
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên soát xét năm 2016
(Ngày 08/08/2016)
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên soát xét năm 2016: Chi tiết
Báo cáo tài chính BNSX năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 30/07/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTCBN năm 2016 đã soát xét
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 Hợp nhất
(Ngày 30/07/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC quý 2 năm 2016 của CTY hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 30/07/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC quý 2 năm 2016 của CTY mẹ
QĐ của HĐQT v/v cử người đại diện vốn góp tại CTY CP HH Hưng phú
(Ngày 27/06/2016)
QĐ số 06-2016/QĐ-HĐQT của HĐQT v/v cử người đại diện vốn góp tại CTY CP HH Hưng phú: Quyết định
QĐ của HĐQT v/v PA xử lý vốn góp tại CTY CP HH Hưng phú
(Ngày 27/07/2016)
QĐ so61 05-2016/QD9-HD9QT của HĐQT v/v PA xử lý vốn góp tại CTY CP HH Hưng phú: Quyết định