QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo quản trị bán niên 2017
(Ngày 28/07/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2017
Nghị Quyết HĐQT số 4 năm 2017
(Ngày 11/07/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017
Ngày 15/05/2017)
Ngày 15/05/2017 Công ty Cổ phần Hải Minh và Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ Phần Hải Minh
Chốt DS nhận cổ tức đợt 1 năm 2017
(Ngày 08/05/2017)
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:18/05/2017
Lý do và mục  đích: Chi cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
Ngày Thanh toán: 26/05/2017
Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/05/2017 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
QĐ của HĐQT: Chi cổ tức đợt 1 năm 2017
(Ngày 05/05/2017)
QĐ của HĐQT: Chi cổ tức đợt 1 năm 2017:
- Tỷ lệ: 10%.
- Ngày chót DS dự kiến 18/05/2017.
- Ngày thanh toán dự kiến: 26/05/2017.
Chi tiết
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 Hợp nhất
(Ngày 29/04/2017) Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC quý 1 năm 2017 hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 CTY mẹ
(29/04/2017)
Quí cổ đông vui òng click đường link để xem toan văn BCTC quý 1 năm 2017 của Công ty mẹ
Biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2017-2021
(Ngày 24/04/2017)
Các TV BKS đã họp và thống nhất bầu Bà Nguyễn Mỹ Hải là Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. Chi tiết
Nghị Quyết HĐQT số 3 năm 2017
(Ngày 24/04/2017)
Các TV HĐQT đã họp và thống nhất bầu Ông Phùng Văn Quang là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, Ông Nguyễn Quốc Hùng là P. Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Chi tiết
Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
(Ngày 24/04/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn Nghị quyết & Biên bản D0HĐCĐ thường niên năm 2017