QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết 02-2021/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2021
(08/04/2021)
Quý cổ đông vui lòng click vào link để xem toàn bộ nội dung Nghị quyết 02-2021/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
(30/03/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2020 - Công ty mẹ
(26/03/2021)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2020 -  Công ty mẹ
Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2020 - Hợp nhất
(26/03/2021)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2020 - Hợp nhất

Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(24/03/2021)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau: 

+ Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
+ Mã chứng khoán: HMH
+ Mệnh giá: 10,000 đồng
+ Sàn giao dịch: HNX
+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
+ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)
+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau
+ Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
+Nội dung họp: Thông báo sau
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo kết quả giao dịch của NNB và NCLQ của NNB - Phùng Thị Thu Huyền
(09/03/2021)
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Thu Huyền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: 
- Thông tin người nội bộ TCNY có liên quan cá nhân giao dịch: 
+ Họ Tên: Phùng Văn Quang
+ Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
+ Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: con gái.
- Mã chứng khoán: HMH
- TK giao dịch có cổ phiếu: 030C992270 tại Công ty chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.125 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 30.000 CP
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.125 CP
- Thời gian bắt đầu giao dịch: 05/03/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/03/2021.
Quyết định HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm là TV.HĐQT của ông Nguyễn Quốc Hùng
Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT
(01/03/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT