QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông qua việc tổ chức và các thông tin cơ bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức Đại hội trực tuyến
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - CÔNG TY CP CÁNH ĐỒNG XANH
(24/06/2021)
Tên cá nhân/tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH ĐỒNG XANH
- Quốc tịch: Việt Nam.
- GCN đăng ký DN: 0201026294 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần thứ 10 ngày 20/03/2021.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Tài khoản giao dịch: 003C408989 tại Công ty CP chứng khoán SSI.
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 282.300 CP, tỷ lệ sở hữu: 2,19%
- Số cổ phíếu đã MUA: 1.046.500 CP, tỷ lệ 8,15%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.328.800 CP. tỷ lệ sở hữu: 10,34%
- Ngày thay đổi sở hữu: 18/06/2021

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

Về việc hủy ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày đăng ký cuối cùng vào 20/04/2021 và ngày tổ chức đại hội vào ngày 15/05/2021
(23/06/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ thông báo
Về việc hủy ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày đăng ký cuối cùng vào 20/04/2021 và ngày tổ chức đại hội vào ngày 15/05/2021
(21/06/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ thông báo
Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

(17/06/2021)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau: 

 + Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hải Minh

+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh

+ Mã chứng khoán: HMH

+ Mệnh giá: 10,000 đồng

+ Sàn giao dịch: HNX

+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2021

+ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)

+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau

+ Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên thư mời và trên website: www.haiminh.com.vn

+ Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến: sẽ gửi Quý CĐ đường link để tham dự (hướng dẫn và thông báo sau).

+Nội dung họp: Thông báo sau
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - PHẠM THỊ THU THỦY
(10/05/2021)
- Tên cá nhân: PHẠM THỊ THU THỦY
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 727.000 CP, tỷ lệ sở hữu: 5,7%
- Số cổ phíếu đã bán:  727.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 0 CP. tỷ lệ sở hữu: 0%
- Ngày thay đổi sở hữu: 06/05/2021
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Tạm hoãn tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - Công ty mẹ
(29/04/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - Công ty mẹ và Giải trình chênh lệch LNST Q1.2021
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - hợp nhất
(29/04/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - hợp nhất
Cập nhập địa chỉ tổ chức đại hồi đồng cổ đông 2021