QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - Công ty mẹ
(29/04/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - Công ty mẹ và Giải trình chênh lệch LNST Q1.2021
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - hợp nhất
(29/04/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - hợp nhất
Cập nhập địa chỉ tổ chức đại hồi đồng cổ đông 2021
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết 02-2021/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2021
(08/04/2021)
Quý cổ đông vui lòng click vào link để xem toàn bộ nội dung Nghị quyết 02-2021/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
(30/03/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2020 - Công ty mẹ
(26/03/2021)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2020 -  Công ty mẹ
Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2020 - Hợp nhất
(26/03/2021)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2020 - Hợp nhất

Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(24/03/2021)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau: 

+ Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
+ Mã chứng khoán: HMH
+ Mệnh giá: 10,000 đồng
+ Sàn giao dịch: HNX
+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
+ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)
+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau
+ Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
+Nội dung họp: Thông báo sau
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021