QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 15
(18/05/2022)
Thay đổi Giấy Chứng Nhận ĐK DN lần thứ 15- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chi tiết
Nghị quyết bổ sung số lượng con dấu
(29/04/2022)
Công bố thông tin bổ sung số lượng con dấu chi tiết
Công ty CP Hải Minh công bố báo cáo tài chính Quý 1/2022
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
(29/04/2022)
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ chi tiết
Bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác kể từ ngày 01/05/2022

(26/04/2022)

-          1. Bổ nhiệm Ông Đặng Ngọc Hùng làm Tổng Giám đốc, Đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Hải Minh

-         2.  Bổ nhiệm Ông Đào Thế Hưng làm Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Hải Minh

-         3.  Bổ nhiệm Ông Trần Đoàn Viện làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động khối Công ty tại Hải Phòng của Công ty cổ phần Hải Minh

-          4. Bổ nhiệm Ông Trần Đức Trung làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Công ty cổ phần Hải Minh

-         5. Bổ nhiệm Ông Phan Trọng Long làm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Hải Minh


Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Nghị quyết bầu CT.HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đông quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
Công ty CP Hải Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty
(13/04/2022)
Công ty CP Hải Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
(13/04/2022)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty