QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
(23/07/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ nội dung thông báo Công bố thông tin giao dịch mua lai cổ phiếu quỹ
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Tiến Tịnh
(16/07/2019)
Ông Phạm Tiến Tịnh - TV.HĐQT Công ty CP Hải Minh đăng ký mua cổ phiếu HMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 88.365 CP (tỷ lệ: 0,67%)
- Số lượng đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 288.365 CP (tỷ lệ: 2,18%)
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Thời gian: từ ngày 18/07/2019 đến ngày 18/08/2019
Quyết định của cục thuế TP. HCM
(16/07/2019)
Quyết định của cục Thuế TP. HCM v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế (nhận lúc 16h00 ngày 15/07/2019). Chi tiết...
Nghị quyết 03-2019/NQ-HĐQT Tháng 07 năm 2019
Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Quốc Nghĩa
(25/06/2019)

Ngày 25/06/2019, Công ty CP Hải Minh (HAMI CORP) có nhận được Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

  • Tên cổ đông: Trần Quốc Nghĩa
  • Số CMND: 031069003407; cấp ngày: 20/04/2017; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQLDLQG
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu: 2.586 cổ phiếu
  • Ngày phát hành SCN: 2016

Căn cứ Khoản 5 Điều 12 Điều lệ Công ty ban hành ngày 22/04/2016 của Công ty CP Hải Minh (HAMI CORP), Thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của Công ty trong vòng 15 ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Công ty CP Hải Minh (HAMI CORP) sẽ tiến hành cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết về Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng thông báo.

Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2019
(Ngày 04/06/2019)
Ngày 04/06/2019 Công ty Cổ phần Hải Minh và Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty Cổ Phần Hải Minh
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 03/06/2019)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.804.000 CP, tỷ lệ sở hữu: 13,98%
- Số cổ phíếu đã mua:  5.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.809.700 CP. tỷ lệ sở hữu: 14.02%
- Ngày thay đổi sở hữu: 30/05/2019

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 - Công ty mẹ
(29/04/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 - hợp nhất
(29/04/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 - hợp nhất
Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
(26/04/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019