QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 - Công ty mẹ
(28/07/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 - Hợp nhất
(28/07/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 - hợp nhất
Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2020
(29/06/2020)
Ngày 29/06/2020 Công ty Cổ phần Hải Minh và Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty Cổ Phần Hải Minh
Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
(20/06/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo hoạt động BKS
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
(Ngày 09/05/2020)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau: 

+ Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
+ Mã chứng khoán: HMH
+ Mệnh giá: 10,000 đồng
+ Sàn giao dịch: HNX
+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020
+ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)
+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau
+ Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
+Nội dung họp: Thông báo sau
Quyết định HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020
Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - Hợp nhất
(29/04/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - Công ty mẹ
(29/04/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - Công ty mẹ

Báo cáo thường niên năm 2019
(03/04/2020)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2019