QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông tin về ngày giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung
(Ngày 28/01/2016)
Ngày 27/01/2016 Công ty Cổ phần Hải Minh đã gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Công văn số 08-2016/HM-CV để đăng ký ngày giao dịch lượng cổ phiếu phát hành bổ sung  tại HNX là ngày 05/02/2016.
Chấp thuận niêm yết bổ sung 3.199.847 cổ phiếu
(Ngày 27/01/2016)
Sở Giao Dịch chứng khoán Hà noi (HNX) chấp thuận niêm yết bổ sung 3.199.847 cổ phiếu phát hành trong đợ phát hành tăng vốn năm 2015 Chi tiết
Báo cáo quản trị công ty năm 2015
(Ngày 25/01/2016)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo quản trị công ty năm 2015
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
(Ngày 18/01/2016)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn Thông báo
Chốt danh sách nhận cố tức đợt 2 năm 2015
(14/01/2016)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau:

+ Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
+ Mã chứng khoán:HMH
+ Mã ISIN:VN000000HMH9
+ Mệnh giá:10,000 đồng
+ Sàn giao dịch:HNX
+ Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
+ Ngày đăng ký cuối cùng:25/01/2016
+ Lý do và mục đích :
+Nhận cổ tức bằn tiền mặt
+ Tỷ lệ thực hiện: 4% (400đ/CP)
+ Thời gian thực hiện: 04/02/2016
+ Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Hải Minh: Tầng 17 toàn nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/02/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
NQ của HĐQT v/v Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015
(Ngày 08/01/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Nghị quyết của HĐQT v/v Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015
Báo cáo sở hữu cổ đông lớn
Ngày 04/01/2016)
- Tên cá nhân/ tổ chức:Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công Thương Việt Nam
- Quốc tịch: Việt nam
- Chúng khoán dang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 0 CP
- Số cổ phíếu đã mua: 807.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 807.900 CP. tỷ lệ sở hữu: 6,14%
- Ngày thay đổi sở hữu: 30/12/2015
Báo cáo kết quả PH CP ra công chúng
(Ngày 31/12/2015)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo phát hành CP ra công chúng năm 2015
Thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn Công ty CP MHC
Ngày 30/12/2015)
- Tên cá nhân/ tổ chức:Công Ty CP MHC
- Quốc tịch: Việt nam
- Chúng khoán dang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 807.999 CP
- Số cổ phíếu đã bán: 807.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 99 CP. tỷ lệ sở hữu: 0,00099%
- Ngày thay đổi sở hữu: 25/12/2015
Quyết định của HĐQT v/v thông qua kết quả đợt chào bán CP ra công chúng năm 2015
(Ngày 29/12/2015)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Quyết định của HĐQT v/v thông qua kết quả đợt chào bán CP ra công chúng năm 2015:Quyết định