QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QĐ của HĐQT v/v PA xử lý vốn góp tại CTY CP HH Hưng phú
(Ngày 27/07/2016)
QĐ so61 05-2016/QD9-HD9QT của HĐQT v/v PA xử lý vốn góp tại CTY CP HH Hưng phú: Quyết định
Báo cáo quản trị bán niên năm 2016
(Ngày 11/07/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo Cáo Quản trị Công ty bán niên năm 2016
Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2016
(Ngày 11/07/2016)
Ngày 11/07/2016 Công ty Cổ phần Hải Minh và Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty Cổ Phần Hải Minh
Thay đổi mẫu dấu Công ty
(Ngày 14/06/2016)
Thay đổi mẫu dấu Công ty Cổ phần Hải Minh: Chi tiết
BC sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CK ra công chúng
(Ngày 06/06/2016)
BC sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CK ra công chúng. Chi tiết
Thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 14
(Ngày 01/06/2016)
Thay đổi Giấy Chứng Nhận ĐK DN lần thứ 14 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính CTY: Chi tiết
Thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 13
(Ngày 23/05/2016)
Thay đổi Giấy Chứng Nhận ĐK DN lần thứ 13: Chi tiết
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 Hợp nhất
(Ngày 29/04/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC Quí 1-2016 Hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 29/04/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 1-2016 CTY Mẹ
Báo cáo thường niên năm 2015
(Ngày 29/04/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTN năm 2015