Nghị quyết HĐCĐ

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Nghị quyết HĐCĐ

BCQT bán niên năm 2014

(Ngày 25/07/2014)

Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCQT bán niên năm 2014: BCQTBN2014

Nghị quyết HDQT T12-2013

(Ngày 19/12/2013)
Quyết định của HĐQT Công ty CP Hải Minh về việc tạm chia cổ tức đợt 2 năm 2013 với tỷ lệ 9%. Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem chi tiết. QDHDQT12-13

Nghị quyết HDQT T10-2013

(Ngày 25/10/2013)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem nội dung nghị quyết HĐQT:NQHDQT10-2013

Nghi quyết HDQT tháng 7/2013

(Ngày 30/07/2013)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem chi tiết:NG HDQT

Báo cáo quản trị bán niên 2013

(Ngày 26/07/2013)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem chi tiết: BCQTBN2013

Nghi quyết HĐQT

(Ngày 05/12/2012)

Quí cổ đông vui lòng click đường lik để xem chi tiết: NQHDQT12-2012

Nghị quyết HĐQT

(Ngày 06/11/2012)

Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem chi tiết:NQHDQT

Nghị quyết HDQT

(Ngày 20/08/2012)

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem chi tiết: NQHDQT

Báo cáo quản trị kỳ 06/2012

(Ngày 20/07/2012)

Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để download báo cáo chi tiết: BAO CAO QUAN TRI

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

(Ngày 18/07/2011)

 Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để download nghị quyết HĐQT ngày 15/07/2011: Nghi quyet HDQT