Nghị quyết HĐCĐ

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Nghị quyết HĐCĐ

Nghị Quyết HĐQT số 4 năm 2015
(Ngày 15/05/2015)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn Nghị quyết HĐQT
Nghị Quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(Ngày 20/04/2015)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
Quyết định của HD0QT v/v bổ sung vốn góp tại Công Ty TNHH Nam Phát
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Quyết định
Quyết định của HD0QT v/v Thành lập Công Ty Dịch Vụ Hàng Hải Hải Minh
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn nghị quyết:Chi tiết
Nghị Quyết HĐQT kỳ 2 năm 2015
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem chi tiết: Nghị quyết
NQ HĐQT kỳ 1-2015
(Ngày 29/01/2015)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem chi tiết: Nghị quyết
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCQT năm 2014: Chi tiết
Nghị quyết HĐQT kỳ 5 năm 2014

(Ngày 04/12/2014)

Quý cổ đông vui long click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT kỳ 5 năm 2014: NQHDQTK5-2014

Nghị quyết HĐQT kỳ 4 năm 2014

(Ngày 29/10/2014)

Quí cổ đông vui long click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT kỳ 4 năm 2014: NQHDQTKY4

Nghị quyết HĐQT kỳ 3 năm 2014

(Ngày 30/07/2014)

Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT kỳ 3 năm 2014: NGHDQT3-2014