Nghị quyết HĐCĐ

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Nghị quyết HĐCĐ

Quyết định của HĐQT
(Ngày 07/12/2016)
Quyết định của HĐQT v/v chi tra cổ tức đợt 2 năm 2016 tỷ lệ 5%. Chi tiết....
Nghị Quyết HĐQT số 6 năm 2016
(Ngày 17/11/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
Nghị Quyết HĐQT số 5 năm 2016
(Ngày 10/08/2016)
Nghị Quyết HĐQT số 5 năm 2016: Chi tiết...
QĐ của HĐQT v/v cử người đại diện vốn góp tại CTY CP HH Hưng phú
(Ngày 27/06/2016)
QĐ số 06-2016/QĐ-HĐQT của HĐQT v/v cử người đại diện vốn góp tại CTY CP HH Hưng phú: Quyết định
QĐ của HĐQT v/v PA xử lý vốn góp tại CTY CP HH Hưng phú
(Ngày 27/07/2016)
QĐ so61 05-2016/QD9-HD9QT của HĐQT v/v PA xử lý vốn góp tại CTY CP HH Hưng phú: Quyết định
Báo cáo quản trị bán niên năm 2016
(Ngày 11/07/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo Cáo Quản trị Công ty bán niên năm 2016
NQ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Nghị Quyết HĐQT số 4 năm 2016
(Ngày 25/04/2016)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem Nghị Quyết HĐQT số 4 năm 2016
NQ HĐQT số 03-2016
(Ngày 29/03/2016)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn nội dung NQ HĐQT số 03-2016
NQ HĐQT kỳ 2 năm 2016
(Ngày 17/03/2016)
Quí cổ động vuui lòng click đường link để xem toàn văn NQ HĐQT kỳ 2 năm 2016