Nghị quyết HĐCĐ

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Nghị quyết HĐCĐ

Báo cáo quản trị bán niên 2017
(Ngày 28/07/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2017
Nghị Quyết HĐQT số 4 năm 2017
(Ngày 11/07/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
QĐ của HĐQT: Chi cổ tức đợt 1 năm 2017
(Ngày 05/05/2017)
QĐ của HĐQT: Chi cổ tức đợt 1 năm 2017:
- Tỷ lệ: 10%.
- Ngày chót DS dự kiến 18/05/2017.
- Ngày thanh toán dự kiến: 26/05/2017.
Chi tiết
Biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2017-2021
(Ngày 24/04/2017)
Các TV BKS đã họp và thống nhất bầu Bà Nguyễn Mỹ Hải là Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. Chi tiết
Nghị Quyết HĐQT số 3 năm 2017
(Ngày 24/04/2017)
Các TV HĐQT đã họp và thống nhất bầu Ông Phùng Văn Quang là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, Ông Nguyễn Quốc Hùng là P. Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Chi tiết
Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
(Ngày 24/04/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn Nghị quyết & Biên bản D0HĐCĐ thường niên năm 2017
Quyết định của HĐQT
(Ngày 03/04/2017)
Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Bích Diệu là Quyền Kế toán trưởng. Chi tiết.....
Quyết định của HĐQT
(Ngày 03/04/2017)
Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng với ông Nguyễn Thành Văn. Chi tiết...
Nghị Quyết HĐQT số 1 năm 2017
(Ngày 28/02/2017)
QUí cổ đ6ng vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT kỳ 1 năm 2017
Báo cáo quản trị công ty năm 2016
(Ngày 12/01/2017)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCQT năm 2016