Nghị quyết HĐCĐ

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Nghị quyết HĐCĐ

Nghị quyết 05-2018/NQ-HĐQT Tháng 11 năm 2018
(08/11/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết 045-2018/NQ-HĐQT
Nghị quyết 04-2018/NQ-HĐQT Tháng 08 năm 2018
(07/08/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết 04-2018/NQ-HĐQT
Báo cáo Quản trị bán niên 2018
(30/07/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2018
Nghị quyết HĐQT - tháng 05.2018
(08/05/2018)
Quý cổ đông vui lòng click vào link để xem toàn văn Nghị quyết 03-2018/NQ0HĐQT V/v Mua cổ phiếu Quỹ
Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
(23/04/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
NQ HĐQT kỳ 1 năm 2018
(Ngày 26/01/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
Báo cáo quản trị năm 2017
(Ngày 23/01/2018)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo quản trị năm 2017
Nghị quyết HĐQT - Tháng 12/2017
(Ngày 21/12/2017)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT - Tháng 9/2017
(Ngày 29/09/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng
(Ngày 07/09/2017)
Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn thị Bích Diệu làm Kế toán trưởng. Chi tiết