Nghị quyết HĐCĐ

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Nghị quyết HĐCĐ

NQ HĐQT kỳ 1 năm 2018
(Ngày 26/01/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
Báo cáo quản trị năm 2017
(Ngày 23/01/2018)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo quản trị năm 2017
Nghị quyết HĐQT - Tháng 12/2017
(Ngày 21/12/2017)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT - Tháng 9/2017
(Ngày 29/09/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng
(Ngày 07/09/2017)
Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn thị Bích Diệu làm Kế toán trưởng. Chi tiết
Báo cáo quản trị bán niên 2017
(Ngày 28/07/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2017
Nghị Quyết HĐQT số 4 năm 2017
(Ngày 11/07/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
QĐ của HĐQT: Chi cổ tức đợt 1 năm 2017
(Ngày 05/05/2017)
QĐ của HĐQT: Chi cổ tức đợt 1 năm 2017:
- Tỷ lệ: 10%.
- Ngày chót DS dự kiến 18/05/2017.
- Ngày thanh toán dự kiến: 26/05/2017.
Chi tiết
Biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2017-2021
(Ngày 24/04/2017)
Các TV BKS đã họp và thống nhất bầu Bà Nguyễn Mỹ Hải là Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. Chi tiết
Nghị Quyết HĐQT số 3 năm 2017
(Ngày 24/04/2017)
Các TV HĐQT đã họp và thống nhất bầu Ông Phùng Văn Quang là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, Ông Nguyễn Quốc Hùng là P. Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Chi tiết