Nghị quyết HĐCĐ

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Nghị quyết HĐCĐ

Quyết định số 15/2022/QĐ-HĐQT v/v Góp vốn thành lập Công ty CP DV Cảng Hải Minh
(14/07/2022)
Quyết định số 14/2022/QĐ-HĐQT v/v chọn Công ty kiểm toán BCTC bán niên và năm 2022
(03/06/2022)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Quyết định số 14/2022/QĐ-HĐQT
Quyết định số 13/2022/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2022
(23/05/2022)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Quyết định số 13/2022/QĐ-HĐQT
Nghị quyết bổ sung số lượng con dấu
(29/04/2022)
Công bố thông tin bổ sung số lượng con dấu chi tiết
Bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác kể từ ngày 01/05/2022

(26/04/2022)

-          1. Bổ nhiệm Ông Đặng Ngọc Hùng làm Tổng Giám đốc, Đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Hải Minh

-         2.  Bổ nhiệm Ông Đào Thế Hưng làm Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Hải Minh

-         3.  Bổ nhiệm Ông Trần Đoàn Viện làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động khối Công ty tại Hải Phòng của Công ty cổ phần Hải Minh

-          4. Bổ nhiệm Ông Trần Đức Trung làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Công ty cổ phần Hải Minh

-         5. Bổ nhiệm Ông Phan Trọng Long làm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Hải Minh


Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Nghị quyết bầu CT.HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
Công ty CP Hải Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty
(13/04/2022)
Công ty CP Hải Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
(13/04/2022)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
Nghị quyết 01-2022/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2022
Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(31/07/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021