Báo cáo thường niên

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2013

(Ngày 18/04/2014)

Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BC thường niên năm 2013: BCTN2013

Báo cáo thường niên năm 2012

(Ngày 25/04/2013)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2012: BCTN2012

Báo cáo thường niên năm 2011

Cổ đông vui lòng nhấn vào đường link để tải báo cáo thường niên năm 2011: Bao cao thuong nien 2011

Báo cáo thường niên năm 2010

Cổ đông vui lòng nhấn vào đường link để tải báo cáo thường niên năm 2010 :  Bao cao thuong nien 2010

Báo cáo thường niên năm 2009

Cổ đông vui lòng nhấn vào đường link để tải báo cáo thường niên năm 2009: Bao cao thuong nien 2009

Báo cáo thường niên năm 2008

Cổ đông vui lòng nhấn vào đường link để tải báo cáo thường niên năm 2008 : Bao cao thuong nien 2008

Báo cáo thường niên năm 2007

Cổ đông vui lòng nhấn vào đường link để tải báo cáo thường niên năm 2007 :  Báo cáo thường niên 2007