Báo cáo tài chính

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính BNSX năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 30/07/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTCBN năm 2016 đã soát xét
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 Hợp nhất
(Ngày 30/07/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC quý 2 năm 2016 của CTY hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 30/07/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC quý 2 năm 2016 của CTY mẹ
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 Hợp nhất
(Ngày 29/04/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC Quí 1-2016 Hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 29/04/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 1-2016 CTY Mẹ
Giải trình BCTC HN năm 2015
(Ngày 18/03/2016) Quí cổ đôngv vui lòng click đường link để xem toan văn giải trình BCTCHN năm 2015
BC TC hợp nhất năm 2015 đã soát xét
(Ngày 16/03/2016)
Quí côổ đông ui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC HN năm 2015 đã soát xét
Báo cáo tài chính 2015 đã soát xét của CTY Mẹ
(Ngày 25/02/2016)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC 2015 đã soát xét của CTY mẹ
Báo cáo TC Quý 4/2015 Hợp nhất
(Ngày 15/02/2016)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC hợp nhất quý 4 năm 2015
Báo cáo TC Quý 4/2015 CTY MẸ
(Ngày 04/02/2016)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC quý 4/2015 của CTY mẹ