Báo cáo tài chính

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2016 đã soát xét - Hợp nhất
(Ngày 31/03/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC hợp nhất năm 2016 đã soát xét
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC soát xét của Công ty mẹ
(Ngày 07/03/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC soát xét của Công ty mẹ
Báo cáo tài chính năm 2016 đã soát xét - CTY mẹ
(03/03/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC năm 2016 đã soát xét của CTY mẹ
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 hợp nhất
(Ngày 25/01/2017)
Quí cổ động vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC hợp nhất quý 4 năm 2016
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 20/01/2017)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC Quý 4 năm 2016
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 CTY hợp nhất
(Ngày 29/10/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem BCTC Q3-2016 hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 26/10/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC quý 3 năm 2016 CTY mẹ
Giải trình LNST giảm so với cùng kỳ & chênh lệch số liệu giữa BC do Công ty lập & BCTC BN soát xét
(Ngày 16/08/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem chi tiết: Giải trình
BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2016
(Ngày 15/08/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên soát xét năm 2016
(Ngày 08/08/2016)
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên soát xét năm 2016: Chi tiết