Báo cáo tài chính

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2018 - Hợp nhất
(29/08/2018)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2018 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 - Công ty mẹ
(29/08/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC bán niên năm 2018 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 - Công ty mẹ
(30/07/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC quý II năm 2018 của Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 - Hợp nhất
(30/07/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý II năm 2018 hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 - Công ty mẹ
(27/04/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC quý 1 năm 2018 của Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 - Hợp nhất
(27/04/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 1 năm 2018 hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2017 đã soát xét - Hợp nhất
(03/04/2018)
Quí cổ đông vui lòng click vào đường link để xem toàn bộ BCTC năm 2017 đã soát xét - Hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2017 đã soát xét - CTY mẹ
(03/04/2018)
Quí cổ đông vui lòng click vào đường link để xem toàn bộ BCTC năm 2017 đã soát xét - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2017 - hợp nhất
(Ngày 30 tháng 01 năm 2018)
Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để xem toàn văn báo cáo tài chính quý 4 và năm 2017 hợp nhất
Báo tài chính quý 4 năm 2017 - Công ty mẹ
(Ngày 30/01/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017