Báo cáo tài chính

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 - Công ty mẹ
(25/07/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 - Công ty mẹ
(29/04/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 - hợp nhất
(29/04/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 - hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2018 - hợp nhất
(29/03/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC năm 2018 - hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2018 - Công ty mẹ
(29/03/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC năm 2018 - Công ty mẹ
Báo tài chính quý 4 và năm 2018 - Công ty mẹ
(30/01/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 4 và năm 2018 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2018 - hợp nhất
(30/01/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 4 và năm 2018 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Công ty mẹ
(30/10/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 3 năm 2018 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Hợp nhất
(30/10/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 3 năm 2018 hợp nhất
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên soát xét năm 2018
(29/08/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên đã soát xét năm 2018