Báo cáo tài chính

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - Công ty mẹ
(29/04/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - Công ty mẹ

Báo cáo tài chính năm 2019 - Công ty mẹ
(30/03/2020)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC năm 2019 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính năm 2019 - hợp nhất
(30/03/2020)

Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC năm 2019 - hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 - hợp nhất
(22/01/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 - hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 - Công ty mẹ
(22/01/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 - Công ty mẹ
(25/10/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 - hợp nhất
(25/10/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 - hợp nhất
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019 - Hợp nhất
(29/08/2019)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 - Công ty mẹ
(29/08/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - hợp nhất
(25/07/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - hợp nhất