Báo cáo tài chính

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch LNST BCTC 6 tháng đầu năm 2021
(29/08/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình chênh lệch LNST BCTC 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Công ty mẹ
(29/08/2021)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Hợp nhất
(29/08/2021)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Hợp nhất
Công ty CP Hải Minh công bố báo cáo tài chính Quý 2/2021
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - Công ty mẹ
(29/04/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - Công ty mẹ và Giải trình chênh lệch LNST Q1.2021
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - hợp nhất
(29/04/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 - hợp nhất
Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2020 - Công ty mẹ
(26/03/2021)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2020 -  Công ty mẹ
Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2020 - Hợp nhất
(26/03/2021)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2020 - Hợp nhất

Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Quý 4 năm 2020 và lũy kế năm 2020
(28/01/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Quý 4 năm 2020 và lũy kế năm 2020
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 - Công ty mẹ
(28/01/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 - Công ty mẹ