Báo cáo tài chính

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Báo cáo tài chính

Công ty CP Hải Minh công bố báo cáo tài chính Quý 2/2022
Công ty CP Hải Minh công bố báo cáo tài chính Quý 1/2022
Công ty CP Hải Minh Công bố Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2021
Công ty CP Hải Minh công bố báo cáo tài chính Quý 4/2021
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 - Công ty mẹ
(28/10/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021  - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 - hợp nhất
(28/10/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 - hợp nhất

Giải trình chênh lệch LNST BCTC 6 tháng đầu năm 2021
(29/08/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình chênh lệch LNST BCTC 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Công ty mẹ
(29/08/2021)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Hợp nhất
(29/08/2021)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Hợp nhất
Công ty CP Hải Minh công bố báo cáo tài chính Quý 2/2021