Báo cáo tài chính

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Báo cáo tài chính

Báo tài chính quý 4 và năm 2018 - Công ty mẹ
(30/01/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 4 và năm 2018 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2018 - hợp nhất
(30/01/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 4 và năm 2018 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Công ty mẹ
(30/10/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 3 năm 2018 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 - Hợp nhất
(30/10/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 3 năm 2018 hợp nhất
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên soát xét năm 2018
(29/08/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên đã soát xét năm 2018
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2018 - Hợp nhất
(29/08/2018)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2018 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 - Công ty mẹ
(29/08/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC bán niên năm 2018 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 - Công ty mẹ
(30/07/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC quý II năm 2018 của Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 - Hợp nhất
(30/07/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý II năm 2018 hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 - Công ty mẹ
(27/04/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC quý 1 năm 2018 của Công ty mẹ