Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Khai thác

Tên

Vị trí

Email

Điện thoại

Fax

Huỳnh Duy Nghiệp

Khai thác

nghiephd@haiminh.com.vn

35.128.668 (Ext 207)

35.128.688

Nguyễn Văn Mạnh

Đại lý tàu

manhnv@haiminh.com.vn

35.128.668 (Ext 208)

35.128.688

Huỳnh Hồ Lâm Viên Khai thác vienhhl@haiminh.com.vn 35.128.668 (Etx 117) 35.128.688

Nguyễn Thành Trung


Khai thác


trungnt@haiminh.com.vn


37422330


35.128.688


Liên hệ trực tiếp đến chúng tôi qua form:
 
Họ và tên *
Điện thoại *
Email *
Công ty
   
Địa chỉ
 
Tiêu đề
Email người nhận *
 
Thông tin liên hệ *