Điều lệ - quy chế công ty

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Điều lệ - quy chế công ty

- Điều lệ Công ty Cổ Phần Hải Minh : Điều lệ Công ty

- Quy chế nội bộ Công ty Cổ phần Hải Minh : Quy chế nội bộ

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty cổ phần Hải Minh: QUY CHE NOI BO VE QUAN TRI CONG TY

- Quy chế người đại diện vốn của Công ty cổ phần Hải Minh tại các doanh nghiệp: QUY CHE NGUOI DAI DIEN HM

- Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Hải Minh: QUY CHE QLTC