Công ty CP Hải Minh Công bố Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2021

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668