Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Thông báo

Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

(22/07/2021)
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Nội dung bổ sung được đăng tải đầy đủ trên website Công ty: www.haiminh.com.vn
Tài liệu đính kèm: Tài liệu 1, Tài liệu 2, Tài liệu 3.

   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +8428 35 128 668

My status

CARGO TRACKING