Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - CÔNG TY CP CÁNH ĐỒNG XANH

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Thông báo

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - CÔNG TY CP CÁNH ĐỒNG XANH

(24/06/2021)
Tên cá nhân/tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH ĐỒNG XANH
- Quốc tịch: Việt Nam.
- GCN đăng ký DN: 0201026294 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần thứ 10 ngày 20/03/2021.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Tài khoản giao dịch: 003C408989 tại Công ty CP chứng khoán SSI.
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 282.300 CP, tỷ lệ sở hữu: 2,19%
- Số cổ phíếu đã MUA: 1.046.500 CP, tỷ lệ 8,15%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.328.800 CP. tỷ lệ sở hữu: 10,34%
- Ngày thay đổi sở hữu: 18/06/2021

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +8428 35 128 668

My status

CARGO TRACKING