Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Thông báo

Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

(17/06/2021)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau: 

 + Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hải Minh

+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh

+ Mã chứng khoán: HMH

+ Mệnh giá: 10,000 đồng

+ Sàn giao dịch: HNX

+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2021

+ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)

+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau

+ Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên thư mời và trên website: www.haiminh.com.vn

+ Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến: sẽ gửi Quý CĐ đường link để tham dự (hướng dẫn và thông báo sau).

+Nội dung họp: Thông báo sau
   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +8428 35 128 668

My status

CARGO TRACKING