Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - PHẠM THỊ THU THỦY

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Thông báo

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - PHẠM THỊ THU THỦY

(10/05/2021)
- Tên cá nhân: PHẠM THỊ THU THỦY
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 727.000 CP, tỷ lệ sở hữu: 5,7%
- Số cổ phíếu đã bán:  727.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 0 CP. tỷ lệ sở hữu: 0%
- Ngày thay đổi sở hữu: 06/05/2021
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +8428 35 128 668

My status

CARGO TRACKING