Báo cáo kết quả giao dịch của NNB và NCLQ của NNB - Phùng Thị Thu Huyền

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Thông báo

Báo cáo kết quả giao dịch của NNB và NCLQ của NNB - Phùng Thị Thu Huyền

(09/03/2021)
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Thu Huyền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: 
- Thông tin người nội bộ TCNY có liên quan cá nhân giao dịch: 
+ Họ Tên: Phùng Văn Quang
+ Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
+ Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: con gái.
- Mã chứng khoán: HMH
- TK giao dịch có cổ phiếu: 030C992270 tại Công ty chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.125 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 30.000 CP
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.125 CP
- Thời gian bắt đầu giao dịch: 05/03/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/03/2021.
   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +8428 35 128 668

My status

CARGO TRACKING