Cập nhật nội dung của Điều 4 Nghị quyết 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Nghị quyết HĐCĐ

Cập nhật nội dung của Điều 4 Nghị quyết 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020

(11/12/2020)
Chỉnh sửa lại nội dung của Điều 4 nghị quyết HĐQT số 04 - 2020/NQ- HĐQT ngày 02/11/2020 cho phù hợp với nội dung về việc chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem lại nội dung: Nghị quyết 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020
   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +8428 35 128 668

My status

CARGO TRACKING