Báo cáo giao dịch của CĐNB - Phạm Tiến Tịnh

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Thông báo

Báo cáo giao dịch của CĐNB - Phạm Tiến Tịnh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tiến Tịnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: TV.HĐQT
- Mã chứng khoán: HMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 123.365 CP (tỷ lệ 0,93%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 123.365 CP (tỷ lệ 0,93%)
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/08/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/09/2019.

   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +8428 35 128 668

My status

CARGO TRACKING