Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668