Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Tiến Tịnh

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Tiến Tịnh

(22/08/2019)
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tiến Tịnh
Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Hải Minh: Ủy viên HĐQT
Mã chứng khoán: HMH
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 123.365 CP (tỷ lệ 0,93%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư tài chính cá nhân
Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh
Ngay dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/08/2019
Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/09/2019
   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +848 35 128 668

My status

CARGO TRACKING