Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

(Ngày 14/08/2019)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.924.300 CP, tỷ lệ sở hữu: 14,91%
- Số cổ phíếu đã mua:  129.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 2.053.400 CP. tỷ lệ sở hữu: 15,91%
- Ngày thay đổi sở hữu: 12/08/2019
   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +848 35 128 668

My status

CARGO TRACKING