Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Tiến Tịnh

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Tiến Tịnh

(16/07/2019)
Ông Phạm Tiến Tịnh - TV.HĐQT Công ty CP Hải Minh đăng ký mua cổ phiếu HMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 88.365 CP (tỷ lệ: 0,67%)
- Số lượng đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 288.365 CP (tỷ lệ: 2,18%)
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Thời gian: từ ngày 18/07/2019 đến ngày 18/08/2019
   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +848 35 128 668

My status

CARGO TRACKING