Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Quốc Nghĩa

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Quốc Nghĩa

(25/06/2019)

Ngày 25/06/2019, Công ty CP Hải Minh (HAMI CORP) có nhận được Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

  • Tên cổ đông: Trần Quốc Nghĩa
  • Số CMND: 031069003407; cấp ngày: 20/04/2017; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQLDLQG
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu: 2.586 cổ phiếu
  • Ngày phát hành SCN: 2016

Căn cứ Khoản 5 Điều 12 Điều lệ Công ty ban hành ngày 22/04/2016 của Công ty CP Hải Minh (HAMI CORP), Thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của Công ty trong vòng 15 ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Công ty CP Hải Minh (HAMI CORP) sẽ tiến hành cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết về Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng thông báo.

   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +848 35 128 668

My status

CARGO TRACKING