Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

(Ngày 03/06/2019)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.804.000 CP, tỷ lệ sở hữu: 13,98%
- Số cổ phíếu đã mua:  5.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.809.700 CP. tỷ lệ sở hữu: 14.02%
- Ngày thay đổi sở hữu: 30/05/2019

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +848 35 128 668

My status

CARGO TRACKING