Chốt danh sách nhận cổ tức đợt 1 năm 2018

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Chốt danh sách nhận cổ tức đợt 1 năm 2018

(Ngày 28/09/2018)
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hải Minh.
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh.
Mã chứng khoán: HMH.
Mệnh giá:10,000 đồng.
Sàn giao dịch: HNX.
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông.
Ngày đăng ký cuối cùng:12/10/2018.
Lý do và mục đích: Chi cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.
Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng).
Ngày thanh toán: 22/10/2018.
Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza - Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/10/2018 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân khi nhận.

   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +848 35 128 668

My status

CARGO TRACKING