Công bố thông tin GD CP HAH

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Thông báo

Công bố thông tin GD CP HAH

(28/05/2018)

Công ty CP Hải minh CBTT giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

- Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 412.500 CP

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 2:1

- Số lượng quyền mua hiện có: 206.250 CP

- Số lượng CP đăng ký mua: 206.000 CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 618.500 CP

- Phương thức giao dịch: theo phương án phát hành

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 05/06/2018 đến ngày 14/06/2018

   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +8428 35 128 668

My status

CARGO TRACKING